ahmad ismail
Nama Lengkap : Ahmad Ismail, S.H., M.H.
NIP : 197412162000121001
Tempat/Tgl Lahir : Gowa, 16 Desember 1974
Pangkat/Gol : Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan : Ketua / Hakim
medi rapi batara randa
Nama Lengkap : Medi Rapi Batara Randa, S.H., M.H.
NIP : 198005222003121001
Tempat/Tgl Lahir : Makale, 22 Mei 1980
Pangkat/Gol : Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan : Wakil Ketua / Hakim