Role Model Tahun 2022 adalah Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B yaitu Bapak Ahmad Ismail, S.H., M.H.. Berikut adalah Profil beliau.

ahmad ismail
Nama Lengkap : Ahmad Ismail, S.H., M.H.
NIP : 197412162000121001
Tempat/Tgl Lahir : Gowa, 16 Desember 1974
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Ketua / Hakim